Nasza Praca

Nasza Praca

Jesteśmy organizacją non-profit, dedykowaną kapłaństwu opieki społecznej. W SACFEC uważamy się za kapłaństwo 2.0, które ewoluowało, aby zapewniać działalność humanitarną na całym świecie, łamiąc bariery granic i nie dokonując rozróżnień ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wiarę, przekonania, status społeczno-polityczny, ekonomiczny i kulturowy.

Nasz zespół kapelanów stale rośnie i nadal jest w trakcie ciągłego procesu szkolenia i służby, mając na celu zrozumienie różnych kultur i form każdego kraju, w którym udzielamy pomocy. Aspirujemy do bycia przykładem miłości i jedności w naszym BYCIU i ROBIENIU.

W celu zapewnienia kompleksowej pomocy społecznej, dostarczamy wsparcie psychologiczno-emocjonalne, duchowe, techniczno-misyjne i wyspecjalizowane w różnych obszarach działalności, zarówno w instytucjach publicznych, jak i prywatnych na arenie międzynarodowej. Oferujemy także pomoc duchową i moralną członkom sił zbrojnych i siłom państwowym, a także grupom w więzieniach, szpitalach, uniwersytetach i innych miejscach.

Skupiamy się na obsłudze całej populacji, kładąc nacisk na najbardziej wrażliwych i najmniej uprzywilejowanych. Pracujemy również na rzecz obrony praw człowieka, promując szacunek dla różnic i pokojowe relacje między narodami. Chronimy także zwierzęta i dbamy o środowisko naturalne. Poprzez działania samowystarczalne i zrównoważone realizujemy projekty i zarządzamy pomocami międzynarodowymi.

Nasza praca polega na docieraniu tam, gdzie inni nie mogą, posiadając odpowiednie zezwolenia i zgodnie z prawem w każdym miejscu na poziomie krajowym i międzynarodowym, aby pokonać bariery i pomagać wszystkim potrzebującym.

Charakter naszej pracy oznacza, że często jesteśmy obecni w czasach kryzysów i sytuacji awaryjnych, pomagając ratować życie i zapewniając wsparcie emocjonalne tym, którzy go potrzebują. Ale pracujemy także nad projektami, które pomagają całym społecznościom odzyskać się po klęskach żywiołowych, poprawić swoje życie i budować bardziej pomyślną przyszłość. Wszędzie, gdzie działamy, stawiamy ludzi na pierwszym miejscu.

Poprzez naszą pracę wierzymy, że możemy dokonać znaczącej różnicy w świecie, poprawiając życie tych, którzy tego najbardziej potrzebują.